GLS

Praktické informácie o balíkoch posielaných cez GLS ParcelShop

 

      Z prepravy sú vylúčené:

 • balíky nevhodne zabalené a/alebo zabalené v rozpore s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, alebo v rozpore s príslušnými obchodnými zvyklosťami,
 • tovar vyžadujúci mimoriadny spôsob starostlivosti – sklo a krehký tovar,
 • nadrozmerné balíky a balíky presahujúce povolenú hmotnosť 40kg,
 • pneumatiky, oleje, autobatérie, veľké karosárske diely,
 • zviazané a/alebo zlepené balíky, balíky v akomkoľvek drevenom obale
 • rýchlo sa kaziaci tovar, infekčný tovar a tovar vyvolávajúci odpor,
 • pozostatky ľudí alebo zvierat,
 • živé zvieratá a rastliny,
 • tovar vo vreciach a sypký tovar,

 

 • peniaze, drahé kovy, dokumenty reprezentujúce peniaze, ceniny a šperky, vylosované lotérie, drahé kamene,
 • umelecké diela, antikvárne predmety,
 • tovar, ktorý treba chrániť akýmkoľvek tepelným spôsobom,
 • zbrane, strelivo, výbušniny a pod.,
 • balíky adresované na poštový priečinok (P.O.BOX),
 • cigarety, omamné látky,
 • v prípade exportných balíkov tovar podliehajúci spotrebnej dani, alkohol, tabakové výrobky, a balíky posielané pre súkromné osoby, osobné hnuteľné veci, tovar podliehajúci spotrebnej dani a tovar podliehajúci ATA Carnet-u,tovar v režime ADR (nebezpečný tovar),

 

Ak zákazník napriek upozorneniu pošle tovar, ktorý je z prepravy vylúčený, nebude mu v prípade poškodenia nahradená škoda!!!

 

Ako správne zabaliť zásielku

Tieto pravidlá balenia Vám majú slúžiť ako hlavný pomocník. Vďaka variabilite a rozličnosti tovaru, ktorý GLS v balíkoch prepravuje, nie je možné nastaviť pravidlá pre každý samostatný druh tovaru, pretože:

Typ a spôsob balenia je nutné zvoliť vždy v závislosti na prepravovanom tovare, jeho váhe a citlivosti.

Aby sme boli schopní Vám poskytnúť služby tej najvyššej kvality za prijateľné ceny, transport balíkov GLS prebieha v tzv. združenej nákladnej preprave. Na viac v centrách a depách GLS sú používané pre triedenie automatické dopravné pásy. To všetko vedie k vyššej záťaži (napr. vo forme nárazov, vibrácií apod.), a taktiež i náročnosti na vonkajší aj vnútorný obal balíkov.

 

Balenie

 

 Obal je tvorený tromi základnými vrstvami:

 • vonkajší obal
 • výplň / vnútorný obal
 • uzatvorenie obalu
balenie

 

Dobrý vonkajší obal je kartón z kvalitnej a vlhko-odolnej, aspoň dvojvrstvovej (pri ťažších transportoch trojvrstvovej) lepenky. Ta musí byť nosná a musí zaručiť ochranu spravidla u objemných plôch, rohov a hrán. Použité kartóny by nemali byť znovu použité, pretože vo väčšine prípadov vykazujú známky opotrebenia, a preto nemôžu zaručiť rovnakú stabilitu ako nový kartónový obal.

 

Vnútorný obal: V kartóne je treba všetky prázdne dutiny vyplniť vystužujúcim materiálom, aby tovar v balíku bol pevne fixovaný. Tento materiál je nutné zase vyberať v závislosti od typu a spôsobu zásielky, jej váhy a záťaži. U ťažkého a citlivého tovaru možno použiť presné formy z polystyrénu. V zásade musí byť výplň vhodná k tomu, aby ochránila tovar vo vnútri balíku pred nárazmi, spôsobeným tlakom a aby zamedzila akémukoľvek priamemu kontaktu tovaru a vonkajšiemu prepravného obalu.

vnútorný obal

 

Ďalší základný a dôležitý prvok je uzavretie a zaistenie obalu. Čím ťažší alebo väčší balík je, tým pevnejší by mal byť obal. Spoľahlivé uzatvorenie je zároveň zárukou bezpečnosti transportu a neporušenosti obalu. Balík by mal byť v každom prípade uzatvorený tak, aby bol znemožnený akýkoľvek prístup k obsahu balíku a aby sa na ňom zanechali odpovedajúce stopy prípadného vniknutia. Používajte prosím dobre priliehajúcu lepiacu pásku, ktorou dobre uzavrite balík na všetkých stranách.

 

 

Vizuálna kontrola balíka

Všetky staré samolepky, etikety a prepravné štítky odstráňte!

Staré samolepky je potrebné pred odovzdaním balíka na GLS odstrániť, lebo ich čiarové kódy obsahujú triediace informácie, ktoré môžu viesť k chybnému zatriedeniu. Zdvojené označenie tak môže viesť k oneskoreniu v dodacej dobe.

 

Umiestňovanie prepravného štítku.

Pre bezproblémové vybavenie všetkých balíkov je podstatné, aby všetky významné štítky boli nalepené na najväčšej strane balíka.

Prosím, neposielajte Vaše balíky zviazané, ale vždy jednotlivo!

Každý balík musí byť označený adresným štítkom. Zviazané balíky sa môžu napr. behom dopravy uvoľniť. V tomto prípade sa potom nedá zaistiť jednoznačné priradenie jednotlivých balíkov.

Použiteľné balíkové štítky

Prepravný štítok

Prepravný štítok slúži ako označenie adresy a zároveň potvrdenie príjmu. Je dôležité vyplniť prepravný štítok čitateľne veľkými písmenami, tlačeným písmom alebo na stroji.

Dôležité informácie na prepravnej etikete:

 • Meno a priezvisko adresáta,
 • presná adresa adresáta,
 • telefónne číslo príjemcu, aby sme ho vedeli kontaktovať v prípade akýchkoľvek nejasností s doručením,
 • adresa odosielateľa, vrátane telefónneho čísla.

Poistenie balíka

 • Ručenie za hodnotu tovaru do výšky 331,94 € za balík
 • Balík nie je možné pripoistiť.
štítok

 

 

 

Cenník

Rozhoduje veľkosť balíka, maximálna hmotnosť balíka je 40 kg.

 

   Tuzemsko
Produkt Cena / balík
 XS (max. 35 cm) 4,00 €
 S (max. 50 cm) 4,50 €
 M (max. 65 cm) 5,00 €
 L (max. 80 cm) 5,70 €
 XL* (max. 300 cm obvod) 7,00 €

 

* obvod balíka + najdlhšia strana nesmie presiahnuť 300cm - vzorec: 2 x šírka + 2 x výška + 1 x dĺžka (maximálna dĺžka: 2 m; maximálny výška: 60 cm; maximálna šírka: 80 cm)

Uvedené ceny sú s DPH.

Export
Produkt

Euro Business-Parcel

Euro Business-Small Parcel

Oblasť / (eur / balík) XS / 35cm S / 50cm M / 65cm L / 80cm XL / 300cm*
1. zóna 9,15 € 11,00 €  15,00 €  18,00 €  21,00 €
2. zóna  12,00 €  15,50 €  17,70 € 19,50 €   22,50 €
3. zóna  15,50 €  19,50 €  22,10 €  24,50 €  35,00 €
4. zóna  23,00 €  28,50 €  29,50 €  33,00 €  60,00 €

 

Poslať balík na dobierku je možné iba v rámci Slovenskej republiky a vždy sa účtuje zákazníkovi manipulačný poplatok !!!

 

Výška dobierky Cena
 2 500,00 € 1,30 €

 

Uvedené ceny sú s DPH.

Pozor! Prosíme, aby ste balíky nespájali popruhmi, špagátmi ani lepením, zakaždým ich podávajte ako samostatné balíky!

Časy doručenia*
Oblasť
Štáty (pracovné dni)
1. zóna Maďarsko (1), Česká republika (2)
2. zóna Rakúsko, Poľsko, Nemecko, Slovinsko, Chorvátsko, Rumunsko (2-3)
3. zóna Holandsko, Belgicko, Luxemburgsko, Dánsko (2-3), Francúzsko, Veľká Británia, Lichtenštajnsko, Bulharsko (3-4), Litva, Lotyšsko (6- 7)
4. zóna Taliansko, Vatikán (2-3), Írsko (4-5), Španielsko, Portugalsko, Švédsko, Fínsko, Estónsko (5-7)

 

*Údaje uvedené v tabuľke sú orientačné, nie sú garantované – záleží od vyzdvihnutia balíka kuriérom v deň podania (o čase príchodu kuriéra informuje obsluha PS.

 

 

Nepodarilo sa vám včas stretnúť sa s kuriérom GLS?

Naša prevádzka je parcelshopom, kde si môžu zákazníci kuriérskej spoločnosti GLS odložiť svoje balíky.